top of page

Tina Munkholm Larsen

Advokatfuldmægtig

Steffensen Advokatfirma

Jeg anmelder hermed et DJØF kursus, jeg har taget som led i den obligatoriske advokatefteruddannelse. Jeg valgte netop dette kursus med henblik på at forbedre mine evner som procedør i en retssal, til klientmøder og for at få nogle redskaber til forskellige forhandlingssituationer. Og, jeg fik så meget mere!

 

Jeg vælger at betegne dette kursus som ”Advokatens hemmelige våben”, idet jeg er af den opfattelse, at alle advokater burde gennemgå kurset.

Via kurset modtog jeg træning i at bruge min stemme korrekt, i at have den rette holdning, at placere mig bedst muligt i et rum, at fange og fastholde folks opmærksomhed, at formidle et budskab (til nævninge, dommere, klienter og forhandlingspartnere, arbejdskollegaer og min chef) på en naturlig, behagelig og klar, men skarp måde. Undervisningen var meget afvekslende, idet denne foregik med to undervisere i både flotte kontorlokaler og teaterscener i Skuespilhuset.

Jeg erfarede via mine to kompetente, passionerede og professionelle undervisere, hvor vigtig ens positur, ens placering i rummet, ens stemme, ens fremtoning, ens organisering af budskaber og ens fysiske signaler er for advokatgerningen og alle andre relationer i livet.

I og med mine to undervisere har haft mange advokater, forretningsfolk og topchefer på repertoiret, så havde de et solidt fundament i kombination med deres arbejde med skuespillere og operasangere, for at give mig den ultimative undervisning og træning i, hvordan jeg skulle agere i forskellige situationer – alt fra klientmødet og forhandlingssituationen til mødet i retten foran en dommer og en modpart.

Jeg kan virkelig anbefale dette kursus, da det vil bibringe en et uundværligt og hemmeligt våben, som er så altafgørende og helt essentielt, men som så mange negligerer og glemmer: nemlig den personlige og professionelle fremtoning med fokus på korrekt brug af din stemme, din positur og placering i rummet/salen og din evne til at formidle enkelt og præcist.

Der bliver undervist i detaljen, således at man forstår de grundlæggende mekanismer indenfor retorik og stemmebrug. Man får små hjemmeøvelser med korte tekster og stemmeøvelser. I løbet af undervisningsforløbet, giver underviserne en et mere overordnet redskab til at huske og anvende de ting, man lærer.

Helt konkret gav kurset mig en metode til at anvende min stemme bedre, skarpere formidlingsmekanismer, bedre positur og et fantastisk indblik i, hvor mange ting, jeg faktisk kunne opnå ved at forbedre min personlige og professionelle fremtoning samt brug af stemme og disponering af et emne.

Niels Storm Stenbæk

Underdirektør, Cheføkonom Finansrådet


Jeg kontaktede Sasha fordi jeg stod over for at skulle holde et vigtigt oplæg, hvor det
var centralt for mig at brænde igennem med budskaberne.

Jeg havde på det tidspunktallerede en del erfaring udi præsentationer.

Tilbagemeldinger har bekræftet mig i, at det er sket, efter træningen med Sasha!


Den største forskel, er, at jeg nu er blevet langt mere struktureret i min
tilgang. Sasha har givet mig nogle gode konkrete retoriske redskaber at arbejde med.

Og meget væsentligt; så har jeg også fået større selvtillid som oplægsholder.
 

Jeg vil anbefale Sasha til personer, som qua deres arbejde skal formidle meget og
repræsentere virksomheden udadtil.

Jeg vil også anbefale Sasha til dem, som
umiddelbart ikke bryder sig om at stille sig op foran mange mennesker.
Før træningen var præsentationer en medfølgende pligt for mig – i dag har jeg et
langt mere afslappet forhold til det.
Sasha blev anbefalet gennem anden virksomhed.

Erhvervsliv

Thomas Krogh
Afdelingschef, marked

Dansk Energi

Mit forløb hos Sasha har bidraget afgørende i forhold til nu at besidde nogle
retoriske redskaber, som gør mig i stand til at kommunikere

mere effektivt i en langrække sammenhænge. Det gælder både i forhold til større forsamlinger,
uformelle/formelle møder, samt radio og tv-interviews.


Frem for alt har Sasha i kraft af sin kompetente og inspirerende coaching, fået
redskaberne til at sidde fast hos mig og ikke – som det typisk sker – være glemt når
hverdagen melder sig.
Sasha har med andre ord gjort en afgørende forskel på min evne til at kommunikere
og levere resultater!
Anbefalet af kommunikationsbranchen.

Scenekunst
Scenekunst referencer

Jonatan Schloss

Vicedirektør

Bispebjerg Hospital – Frederiksberg Hospital

Jeg er en erfaren topleder, som gennem årene har lært mig betydningen af hvordan man skal fremstå, hvis man vil lykkes med sine mål. Jeg kontaktede Sasha fordi jeg gerne ville blive dygtigere til at bruge mit sprog, min stemme og kropssprog i mit ledelsesarbejde.

Efter at have gennemgået træningen hos Sasha ser det ud til at mine budskaber bliver modtaget bedre. Det som har gjort en forskel er at jeg er blevet klarere på hvad jeg helt præcist skal have ud af et møde eller en optræden – og hvilke virkemidler jeg kan bruge. Særligt fra retorikken. Når jeg skal ”på” i vigtige sammenhænge gennemtænker jeg, hvordan jeg skal agere i rummet og hvordan jeg skal formulere mig.

 

Jeg tror, at dem som er ægte interesserede i, hvordan deres optræden påvirker andre mennesker, kan få stor gavn af Sasha!

Og det burde de fleste ledere være.

Anbefalet gennem DJØF

Ole Ankjær

Seniorchef

Volkswagen

Tusind tak for 2 fantastiske dage på stadion. Du var "skide god" !

Husker ikke i nyere tid, at have været på et kursus, hvor deltagerne har været så meget på, som de var de 2 dage. Du gjorde det virkelig godt og jeg tror vi alle gik der fra med mere i bagagen end forventet. Høj klasse. Jeg følte mig helt opløftet på køreturen mod Jylland. Du formåede virkelig at gøre det til noget individuelt for den enkelte. Lækker personlighed, godt glimt i øjet og rart at møde en underviser der kommer ud over rampen.

Søren Sætter Lassen

Skuespiller

Det kongelige Teater

Fotograf:Natascha Thiara Rydvald

GetAttachmentThumbnail.jpg

Sasha Lystrup Andersens uddannelsesmæssige baggrund vidner om, at hun netop har de kvalifikationer, som kræves af en talelærer på Det Kgl. Teater.

 

Eksempelvis: Uddannelse i stemmefysiologi, så vi slipper for stemmeknuder og hæshed - indgående kendskab til litterære og dramatiske genrer, f.eks. metrik og klassiske versformer (som vi af og til har brug for kyndig vejledning i) - samt mangeårig erfaring som voice-coach i dansk teater.

 

Ud over sine kvalifikationer er Sasha Lystrup Andersen et musikalsk menneske, som med situationsfornemmelse i et prøveforløb kan 'finde sin plads' og giver noter på de 'rigtige' tidspunkter. En stor kunst, der hindrer skuespilleren i at blive forvirret og frustreret over et bombardement af noter fra både instruktør og talelærer.

Denne fleksible måde at gribe 'notesituationen' an på giver skuespilleren plads og tryghed i arbejdet med, sprogligt og stemmemæssigt, at komme ud over rampen.

 

Det at Sasha Lystrup Andersen er elev af Keld Thaarup - som jeg tror de fleste skuespillere på Teatret føler har været en uvurderlig hjælp gennem årene - mener jeg tjener til yderligere anbefaling. I kraft af denne mesterlære hos Keld bevarer hun kontinuiteten og fastholder

Det Kgl. Teaters 'egen metode'.

En anden stor fordel er, at hun har haft sin gang i huset siden 2001 og derfor falder naturligt ind i skuespillets arbejde.

 

Jeg kan kun give min varmeste anbefaling til Sasha Lystrup Andersen som talelærer ved

Det Kgl. Teater.

Henning Jensen

Skuespiller

Det kongelige Teater

Undertegnede vil gerne anbefale Sasha Lystrup Andersen som taleinstruktør ved

Det kongelige Teater.

Selv har jeg haft stor glæde af hendes hjælp. Hun har en sjældent diskret musikalitet i et prøveforløb og en stor evne til at bevæge sig undervisende rundt i den vanskelige og sarte situation, som skuespilleren befinder sig i under en opsætning. 

 

Altså min fulde anbefaling.

 

Fotograf: Jens Astrup, Scanpix

Sofia Nolsøe

Skuespiller

Det kongelige Teater

Jeg har arbejdet med Sasha i forbindelse med stykket Kollektivet.

Jeg har haft meget god erfaring med vores samarbejde som jeg gerne vil fremhæve her.

 

Sasha er utrolig god til møde een der hvor man står, og tale ud fra det. Hun arbejder både med det helt tekniske stemmemæssige, men også med alt andet som påvirker stemmen/talen/replikfølelsen og skuespillet.

Hun går ind i scenerne og intentionerne og stiller nogle helt væsentlige spørgsmål, uden nødvendigvis at have svaret, men som til gengæld sætter reflektionerne i gang hos mig som skuespiller.

Hun har fulgt os på produktionen på tæt hold og derfor hele tiden vidst hvor vi var, og hun har altid stået til rådighed med et stort smil og en kæmpe lyst. Og hun har været god til at skabe den samme lyst og glæde i mig.

 

Jeg vil derfor give Sasha mine aller varmeste anbefalinger.

GetAttachmentThumbnail.png

Fotograf: Emilie Therese

Lars Knutzon

Skuespiller

Det kongelige Teater

Som medvirkende skuespiller i Det Kongelige Teaters opsætning af ”Hærværk” 2014, har jeg haft stor glæde af Sasha Lystrup Andersen som talelærer.

 

Teaterrummet var nyt for mig, men hun kunne på top professionelt vis og med få ord, forklare og hjælpe mig med den nødvendige teknik.  

20140622-202941-L_22Mb.jpg

Nicolaj Kupernikus

Skuespiller

Det kongelige Teater

Skærmbillede 2018-11-15 kl. 13.12.12.png

Fotograf:Isak Hoffmeyer

Jeg har haft Sasha Lystrup Andersen som talelærer i forbindelse med forestillingen " Hærværk " på Det kongelige Teater.

Udover at være meget præcis i sine beskrivelse af , hvad man kan gøre bedre stemmemæssigt, for at kunne tale en stor sal op og samtidig bevare autensitetenhar har Sasha også den menneskelige klogskab der skal til for at være en Meget God Talelærer.

 

Hun forstår, hvilke arbejde det er at være skuespiller, hvornår det er bedst at sige tingene og på hvilken måde, for ikke at forstyrre den proces det er at sætte en forestilling op. 

Det er oftest svært at se sig selv udefra , når man står på scenen og derfor vigtigt med en kapacitet som Sasha, der kender teatrets cyklus og ved nøjagtigt, hvad der skal siges for at få det rigtige frem.

 

Det er tit enkelte justeringer, men det er også tit de enkle ting der er de svære.

Sasha formår ikke at gøre det svært, - men enkelt.

Nicolai Cederholm

Instruktør & Dramatiker

 

Jeg kan på det kraftigste anbefale at benytte Sascha lystrup Andersen som stemmetræner i forbindelse medm sceneoptræden. 

Hun er kolossalt nyttig i et prøveforløbet og tager i virkeligheden et stort pres af Instruktørens skuldre ved sin koncentrerede indsats i forhold til hørbarheden af det spillede.

Samtidig med at hun gør det ud fra en stor faglighed, som vel de allerfærreste instruktører har.  

admin_upload_images_profilbilleder_83_pr

Fotograf:Isak Hoffmeyer

Untitled 2.png

Mikael Birkkjær

Skuespiller

Det kongelige Teaeter

Foto: panoramaagency.com


Jeg har i en årrække haft fornøjelsen af at samarbejde med Sasha på Det Kongelige Teater.
Hun er kort sagt; seriøs og kompetent!
Hun er visualiserende i sin tilgang til arbejdet.
Hun er diskret, har situationsfornemmelse og en god forståelse for at indgå i meget forskellige arbejdssituationer.

bottom of page